Nakon gotovo 3 mjeseca temeljitih radova danas je dovršen projekt  izvanrednog održavanja dijela državne prometnice D75 Umag-Ungarija, a koje je provodila tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., uz sufinanciranje Grada Umaga, Istarskog vodovoda d.o.o. i trgovačkog društva 6.maj odvodnja d.o.o. Umag u dijelu komunalne infrastrukture koja nije u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Prilikom puštanja dionice u promet, istu su u jutarnjim satima obišli predsjednik uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić te gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese, kao i direktor izvođača radova Ceste Pula d.o.o. g. Mirković.

Radovi su započeli 04. ožujka 2024. godine, a obuhvatili su dionicu u dužini od oko 1km. Pristupilo se kompletnom uređenju asfalt-kolničkog zastora sa sanacijom nosivog dijela kolničke konstrukcije predmetne dionice sukladno standardima za državne ceste, s uređenjem nogostupa. Također, prilikom radova izveden je i sustav unutarnje oborinske odvodnje putem upojnih građevina, postavljena je nova javna rasvjeta te kabelska kanalizacija. Odrađeni su i radovi na mreži opskrbe vodom te djelomično i fekalne kanalizacije unutar obuhvata zahvata.

U okviru održivosti zelenih površina, a sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/012) unutar slobodnog profila ceste, sačuvan je i drvored. Investicija iznosi oko 1,2 milijuna EUR.

Cilj projekta održavana ceste D75 u dionici Umag-Ungarija jest poboljšavanje uvjeta života i podizanje razine kvalitete stanovanja na području cijelog Umaga, kao i povećavanje sigurnosti prometovanja. Kako je riječ o vrlo složenim radovima, koji se u gradovima poput Umaga dešavaju gotovo jednom u povijesti, ovim bismo putem iskoristili priliku da zahvalimo našim sugrađanima na strpljenju. Zajedničkim snagama i doprinosom gradimo temelje za razvoj te sigurnu budućnost svih Umažanki i Umažana, kao i budućih generacija, poručili su iz Grada Umaga. (iPress)