Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Motovun na prijedlog općinskog načelnika Tomislava Pahovića naknada za novorođenčad je povećana s dosadašnjih 1.000,00 eura na 1.500,00 eura te je prijedlog od strane Općinskog vijećnika jednoglasno prihvaćen.

Naknada će se isplaćivati u tri jednaka obroka i to 500,00 eura po rođenju djeteta te po 500,00 eura za djetetovu navršenu prvu i drugu godinu života.

Odluka o povećanoj naknadi od 1.500  eura za novorođeno djetetu primjenjivati će se na svu novorođenu djecu rođenu od 1. travnja 2024. godine s prebivalištem na području Općine Motovun.

Za isplatu naknade potrebno je predati zahtjev Općini Motovun, a obrazac zahtjeva može se preuzeti na ovom linku. (iPress)