Svrha Plana je osigurati dugotrajni sustav upravljanja koji će stvoriti preduvjete za integraciju zaštićene kulturne baštine u društveno-ekonomske okvire razvoja sa sveobuhvatnim ciljem održivog razvoja

Grad Pula pristupio je izradi Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pule.

Tim je povodom u utorak, 20. veljače 2023. godine, održan početni sastanak s izrađivačem plana tvrtkom Urbanex d.o.o.

Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Samanta Barić rekla je kako je za potrebu izrade Plana imenovana radna skupina te naglasila će se izrada Plana upravljanja temeljiti na participativnom pristupu s ciljem identifikacije potencijala prostora, koristeći standardne metode poput organizacije fokus grupa s lokalnim stanovništvom, odnosno radionica s različitim skupinama dionika, od relevantnih stručnjaka i institucija, do predstavnika privatnog i civilnog sektora.

„Dokument se izrađuje sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a bit će usuglašen i s dokumentima višeg reda,“ nadodala je Barić.

Predstavnica izrađivača, Ivana Katurić, sažeto je predstavila ciljeve, faze i metode izrade Plana i hodogram aktivnosti.

„Cilj Plana upravljanja izrada je sveobuhvatnog i cjelovitog dokumenta koji uključuje brojne aspekte planiranja i razvoja prostora, a svrha je dugoročan i održiv model upravljanja uz očuvanje i adekvatnu valorizacija kulturnog dobra te očuvanje identiteta lokalne zajednice uz održavanje kvalitete života“, izjavila je Katurić pritom istaknuvši da će se izrada temeljiti na hrvatskom zakonodavstvu kao i na međunarodnim smjernicama za zaštitu kulturnih dobara poput Preporuka o očuvanju i suvremenoj ulozi povijesnih područja (UNESCO, 1976), Povelje o zaštiti povijesnih gradova i urbanih područja (ICOMOS, 1987), Deklaracije o zaštiti smještaja povijesnih građevina, mjesta i područja (ICOMOS, 2005) te Deklaracije o očuvanju povijesnih urbanih krajolika (UNESCO, 2005).

Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola predstavlja strateško-prostorno-programski dokument u kojem će se analizirati utjecaji na povijesnu jezgru s ciljem kreiranja dugoročne strategije upravljanja zaštićenom kulturno-povijesnom cjelinom, temeljem koje će se odrediti budući smjer razvoja i modeli upravljanja prostorom.

Sama kulturno-povijesna cjelina grada predstavlja prostor kojeg karakterizira povijesna slojevitost i različitost morfoloških, tipoloških, prostornih i ambijentalnih obilježja pojedinih dijelova, te različitost stupnja vrijednosti i očuvanosti povijesne strukture. Svrha Plana je osigurati dugotrajni sustav upravljanja koji će stvoriti preduvjete za integraciju zaštićene kulturne baštine u društveno-ekonomske okvire razvoja sa sveobuhvatnim ciljem održivog razvoja.

Navedeno podrazumijeva očuvanje kulturno-povijesnih vrijednosti te revitalizaciju u društvenom i gospodarskom aspektu, s namjerom unaprjeđenja kvalitete života lokalnog stanovništva, kao i razvoja održivog turizma, te infrastrukturne obnove i povećanja funkcionalnosti građevina, a sve u cilju očuvanja starogradske jezgre kao prostora privlačnog za život i rad.

U okviru analize postojećeg stanja, sadržajno će se obraditi teme povijesti i povijesnog identiteta prostora, stanja građevinskog fonda i zelenih površina, kao i drugih kulturnih, prirodnih i socioekonomskih resursa. Analizirat će se i razina osjetljivosti prostora na postojeće trendove, kao i organizacijsko-legislativni i drugi aspekti razvoja povijesne jezgre grada. (iPress)