Najveći EU projekt koji se provodi u Umagu, „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“, privodi se kraju. Projekt ukupne vrijednosti 73,9 milijuna EUR višeznačajan je za naš grad te znatno podiže razinu kvalitete života, kao i zaštite okoliša i zdravlja naših sugrađana, a u konačnici direktno utječe i na stvaranje potpuno nove vizure Umaga i okolnih naselja.

U okviru navedenog projekta, trenutno su u tijeku radovi na rekonstrukciji glavnog fekalnog kolektora „Broštolon“ na Novoj obali, na potezu od benzinske crpke na Punti do crpne stanice Broštolon, uz umaški potok. Radovi uključuju izvedbu novog cjevovoda od poliestera u duljini 790 m, čime će se u tom dijelu napustiti postojeći gravitacijski kolektor koji je zbog dotrajalosti bio pod utjecajem infiltracije mora u sustav odvodnje.

Navedeni se radovi nadovezuju na strateški projekt uređenja umaške rive, koji čini sastavni dio dugoročnog Plana razvoja grada Umaga 2021.-2030., a koji uključuje i projekt uređenja cjelokupnog umaškog centra, „duše“ grada. Trg 1. svibnja novoizgrađeni je trg koji od 2019. godine predstavlja „dnevni boravak“ sugrađana i posjetitelja Umaga te se savršeno stapa u novouređeni dio umaške rive od parka Luciana Delbianca do šetališta Vladimira Gortana.

Ujedno, u narednom se periodu kreće s nastavkom uređenja umaške rive od početka šetališta Vladimira Gortana pa sve do ACI marine, čime će cijela trasa umaške rive u duljini 2 km poprimiti univerzalni, elegantan izgled. Gradska riva svih primorskih gradova predstavlja mjesto okupljanja, odmora i razonode, mjesto stvaranja doživljaja.

Ogledalo je to grada, kako za građane, tako i za sve posjetitelje. Logičan je to slijed već uređenog parka Humagum kao sastavnog zelenog dijela gradske rive koji iz godine u godinu raste te nudi građanima i posjetiteljima prekrasne vizure, nadahnjuje sve veći broj šetača koji svoje vrijeme provode u njemu te uljepšava centar grada nudeći mu jedinstvenu hortikulturalnu oazu.

S izgradnjom i rekonstrukcijom rive započelo se prije 10-tak godina, a svake se godine kontinuirano u istu ulaže i gradi. Radi se o projektnoj fazi koja će u cijelosti promijeniti vizuru obale, nudeći Umagu dodatnu dozu posebnosti, ljepote, suvremenosti i elegancije.

Osim navedenog, u centru grada je u tijeku i rekonstrukcija nove suvremene eko tržnice koja će „zaokružiti“ potpuno uređenje ovog dijela centra grada, a Umagu, uz novoizgrađeni Trg, umašku rivu i park Humagum, dati potpuno novu dimenziju koja će izgled centra Umaga podići na višu razinu te pretvoriti naš grad u još poželjniju turističku destinaciju. (iPress)