Jug Istre posljednjih je dana područje s najzagađenijim zrakom u Hrvatskoj. Na našem području posljednjih dana imamo pojave temperaturne inverzije, magle i stabilnog vremena bez vjetra. Ovi metereološki parametri pogoduju zadržavanju zračne mase na jednom mjestu, pa dolazi do akumuliranja emitiranih čestica i porastu njihove koncentracije. Takva pojava kratkoročnog onečišćenja zraka lebdećim česticama uobičajena je tijekom zimskih mjeseci.

U grupi Čist zrak duga ljubav objavljeno je da građani od 24.01. do 5.02. građani prijavljuju zagađenje zraka na području oko Kaštijuna. Naime po rezultatima mjerne postaje AMP Kaštijun u tom razdoblju konstantno dolazi do prekoračenja dozvoljenih razina čestica PM10 i PM2,5 - lebdeće čestice.
Primjerice, satna prekoračenja dosežu i maksimalnih 98,28. I prosječna vrijednost prelazi prosječne razine i na svim aplikacijama se kvaliteta zraka za AMP Kaštijun označava kao „loša i jako loša”.
Osim toga 4.02. smo primili više prijava nesnosnog kiselog smrda po raspadajućem voću i truleži koji izaziva povraćanje mahom iz Banjola i Općine Medulin.
Radna grupa za civilni nadzor je prijavila zagađanje zraka od 24.1. do 5.02. Državnom inspektoratu te zatražila hitan obilazak Kaštijuna danas u 12 sati.
Kontaktirali smo i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Službu za zdravstvenu ekologiju i upitali zašto nisu obavijestili građane o zabrinjavajućim razinama onečišćenja zraka budući da je to jedna od uloga Zavoda- objaviti preporuke za građane posebno za djecu i kronične bolesnike ukoliko dođe do zagađenja u okolišu. Dobili smo informaciju da će preporuke danas biti objavljenje na službenim stranicama Zavoda, inzistirali smo da se objave i putem medija.
Iz Zavoda navode da zagađenje dolazi iz Italije te da je kvaliteta zraka loša na području cijele Istarske županije no, ipak su razine sa AMP Kaštijun veće u odnosu na mjernu stanicu Višnjan,a ni razine smrada nisu zanemarive, dodamo li tome konstantne prijave građana radi zagađenja zraka od strane tvornice Calucem - građani su s razlogom zabrinuti za svoje zdravlje.
Ažurne i egzaktne informacije o kvaliteti zraka i upute o nužnim mjerama zaštite su minimum koji građani očekuju od javnih institucija a slijedom toga od zagađivača očekuju mjere koje se poduzimaju za daljnje sprečavanje zagađenja s točnim postupcima i rokovima poboljšanja. Za sad taj minimum nije ostvaren, navode iz Grupe za civilni nadzor Kaštijuna.

Zavod za javno zdravstvo objavio:

Podaci o mjerenjima parametara kvalitete zraka su javno dostupni putem stranica HAOP-a (Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - iszz.azo.hr/iskzl/index.html), gdje se osim trenutnih vrijednosti prikazuje i europski indeks kvalitete zraka. Europski indeks kvalitete zraka (koji se koristi za prikaz na stranici Ministarstva) omogućava jednostavnije razumijevanje trenutnog stanja kvalitete zraka. Podaci se prikazuju u realnom vremenu za cijelu Hrvatsku, javnosti je dostupan pregled kvalitete zraka u pojedinim gradovima i županijama.

Kvaliteta zraka se na pokazatelje lebdećih čestica (PM10 i PM2.5) na području Istarske županije prati na automatskim postajama Kaštijun i Višnjan. AP Kaštijun vezana je uz ŽCGO Kaštijun i prati se od strane tvrtke Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, dok je postaja Višnjan dio državne mreže i prati je Državni hidrometeorološki zavod.

Uvidom u podatke onečišćenja zraka proteklih dana u EU može se vidjeti znatno povećanje PM čestica u našem okruženju te u drugim gradovima RH i na području srednje i istočne Europe.

Ne postoje smjernice ili obaveza obavješćivanja kod pojave povećanih koncentracija lebdećih čestica.

Preventivne preporuke koje se mogu dati za pojavu povišenih koncentracija lebdećih čestica u zraku, te i za druge situacije pojave izvanrednih stanja, kao što su niske ili visoke temperature, povišene vrijednosti UV indeksa, povišene koncentracije alergene peludi u zraku i slično, mogu utjecati na osjetljive skupine građana. Treba istaknuti da stručnjaci napominju da se tijekom kratkotrajne izloženosti povišenim vrijednostima lebdećih čestica ne očekuje značajan utjecaj na zdravlje stanovništva.

Preporuke se odnose na izbjegavanje dugotrajne i intezivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice, za sljedeće skupine građana:

- djecu,
- trudnice,
- osobe starije životne dobi,
- osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
- osobe narušenog imunološkog odgovora,
- pušači i pasivni pušači.

Ostale preporuke:

- primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima te traženje
savjeta liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produljenoga
trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava,
- izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora,
poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.
- korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza
- izbjegavanje/smanjivanje grijanja na kruta goriva. (iPress)