Grad Umag je u okviru ulaganja u premetnu infrastrukturu u okolnim naseljima, krenuo s investicijom gradnje prometnice u naselju Valica, čime će znatno biti podignuta kvaliteta prometovanja navedenim naseljem.

Prometnica će u konačnici biti namijenjena za dvosmjerni promet s dva prometna traka i nogostupom, u ukupnoj dužini od 340 m. U okviru uređenja gradi se i oborinska odvodnja, elektronička komunikacijska infrastruktura, izmiješta se NN mreža te se, u suradnji s komunalnim poduzećem 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, gradi fekalna odvodnja.

Planirano trajanje radova je oko 4 mjeseca, a za realizaciju ove investicije u Proračunu je izdvojen iznos od 490.000,00 eura. (iPress)