U Fažani je jučer održana sjednica Općinskog vijeća na kojoj je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana. Izmjene i dopune predstavio je izrađivač plana dipl.ing.arh. Bojan Bilić iz tvrtke Plan 21 d.o.o. Izmjenama će se građanima konačno omogućiti prilaz parcelama putem 'prava služnosti' što će im omogućiti izdavanje građevinskih dozvola. 

Predstavljen je i prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Poduzetnička zona San Pellegrino“ koje je predstavila Eli Mišan, dipl.ing.arh. iz pulske tvrtke Urban plan d.o.o. Detaljno su predstavljene namjene površina i djelatnosti koje će se na istima moći obavljati. Odluka je jednoglasno usvojena od strane vijećnika.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i prijedlog Odluke o prihvatu ponude za prodaju nekretnina u suvlasništvu Općine Fažana. 

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi, s ciljem usklađivanja iste sa važećim Zakonom o socijalnoj skrbi te jednostavnijeg ostvarivanja prava budućih korisnika. Time je i Fažana podigla cenzus prihoda za samce sa 146 na 340 eura, što je sada novi iznos koje može imati pojedinac dok istovremeno ostvaruje pravo na neku vrstu socijalne pomoći.

Vijećnike je o poslovanju općinske tvrtke Komunalac Fažana za 2022. izvijestio direktor Danijel Ferić. 

- Prošle godine Komunalac je ostvario ukupne prihode od 7,4 milijuna kuna te rashode u istom iznosu, dok joj je dobit bila nešto ispod 19.500 kuna. Godina je bila rekordna i u po broju naplaćenih dnevnih parkirnih karata i izdanih kazni.

Tijekom prošle godine podignuta je stopa selektiranja otpada, na području općine prikupljeno je 5,9 posto manje otpada nego lani ili 2.885 tona. Pri tome je selektirano nešto manje od 52 posto. Ove je godine u tijeku i nabava posuda za biološki otpad, čime će se udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom otpadu i dodatno smanjiti, naglasio je Ferić.

Ferić je podsjetio kako je protekle godine s radom započelo i Reciklažno dvorište kojim upravlja pulska Herculanea koje sada osim glomaznog preuzima i građevinski otpad. Vijeće je izglasalo kreditno zaduživanje ove firme za nabavku cestovne čistilice u iznosu od 112 tisuća eura. (iPress/foto arhiva)