Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac  potpisao je danas s potpredsjednikom Vlade i ministrom mora prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem u Zagrebu Ugovor o sufinanciranju projekta „Ulaganje u prilagodbu plaže „Runke“ za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću“,   temeljem koje je Općini Medulin dodijeljeno 28.000,00 eura.

Naime, Općina Medulin prijavila se na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te zatražila sufinanciranje izgradnje rampe za osobe s teškoćama u kretanju, a ukupna vrijednost projekta je 44.410,71 eura, od Ministarstva je zatražen iznos od 28.000,00 eura, dok će  se ostatak  osigurati u općinskom proračunu. Radovi na izgradnji rampe su već započeli te su trenutno u fazi završetka.  

Projektom „Ulaganje u prilagodbu plaže „Runke“ za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću“ izgraditi će se rampa za pristup osobama s teškoćama u kretanju na plaži Runke u Premanturi, kč.br. 978 k.o. Premantura. Svrha projekta je osiguravanje ulaza u more pristupačnom rampom, izgrađenom u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine 78/13, 153/13), a kako bi se podigla kvaliteta života osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti kao i njihovih obitelji.

Cilj ovog projekta je omogućiti osobama s invaliditetom siguran i pristupačan način ulaska u more i sudjelovanja u aktivnostima na plaži. Projekt ima za cilj izgradnju rampe koja zadovoljava standarde i zahtjeve pristupačnosti, osiguravajući da osobe s poteškoćama u kretanju mogu jednostavno i sigurno pristupiti moru. Rampa je dizajnirana tako da bude izdržljiva, sigurna i laka za korištenje, uzimajući u obzir i njezin utjecaj na okoliš. Cilj je pružiti pozitivno i inkluzivno iskustvo za osobe s invaliditetom prilikom boravka na plaži, a rampa će biti spremna za korištenje i prije same turističke sezone. (iPress)