Presudom i rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 17. studenog 2022., pravomoćno je okončan parnični postupak te je odbijena žalba tuženika i potvrđena presuda i rješenje Trgovačkog suda u Pazinu od 27. studenog 2019., kojom je u cijelosti usvojen tužbeni zahtjev Republike Hrvatske, da su predmetne nekretnine pomorsko dobro, a ne vlasništvo t.d. Luka Pula d.o.o. Pula.

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Puli je 14. ožujka 2019., zastupajući Republiku Hrvatsku, podnijelo Trgovačkom sudu u Pazinu tužbu protiv tuženika Luka Pula d.o.o. Pula, radi utvrđenja da su nekretnine unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet-luke Pula, lokacija "Molo Carbone", pomorsko dobro.

Podsjetimo, Molo Carbone dio je šireg područja koje je gradsko trgovačko poduzeće Luka Pula koristilo kao svoje. U studenom 2019. godine Trgovački sud u Pazinu potvrdio je da je riječ o pomorskom dobru te da je riječ o državnoj imovini.

Luka Pula se žalila na tu presudu koja se sada konačna. Molo Carbone je i vjerojatno nova lokacija pročistača umjesto one na Valkanama u sklopu velikog projekta Aglomeracija Pula centar.  (iPress)