Vijećnik Skupštine Istraske županije Danijel Ferić (SDP) uputio je danas Otvoreno pismo županu Istarske županije Borisu Miletiću, gradonačelniku grada Pule Filipu Zoričiću, načelniku općine Medulin Ivanu Kircu, direktoru Pragrandea Kristijanu Benčiću i generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću. Poziva ih na što skorije pronalaženje alternativne lokacije za sušionicu fekalnog mulja kako bi se projekti aglomeracija mogli nesmetano odvijati a da se ne ugrozi zdravlje i razvoj građana Medulina, Pule i cijele južne Istre. 

Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:  

Polazeći od činjenice:
• da je uslijed rada ŽCGO Kaštijun onemogućen normalan život žiteljima Općine Medulin, ali također i Grada Pule i cijele južne Istre;
• da je JIVU Pragrande d.o.o. ishodovao lokacijsku dozvolu za izgradnju sušione fekalnog mulja na Kaštijunu,
• da je općinsko vijeće Općine Medulin 17.11.2022. godine jednoglasno usvojilo Rezoluciju Općine Medulin protiv izgradnje sušionice fekalnog mulja na lokaciji Kaštijun,
• da je gradonačelnik grada Pule Filip Zoričić na predmetnoj sjednici od 17.11. istaknuo kako se radi o lošoj lokaciji za izgradnju sušione fekalnog mulja, ali da je lokacija uvjetovana stavom Hrvatskih voda te da nije podložna promjeni,
• da se župan Boris Miletić, u svojstvu gradonačelnika grada Pule 2020. godine zauzimao za iznalaženje alternativne lokacije za sušionu feklanog mulja sa Kaštijuna uz pomoć Istarske županije i županijskog Zavoda za prostorno planiranje, a 2021. godine pak kao župan smatra da ga se ta problematika ne tiče,
• da je Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije kojima se pristupa (između ostalog) zbog usklađenja vodnogospodarskog sustava u dijelu Novelacije vodoopskrbnog plana Istarske županije do 2030. godine i planiranja građevina za gospodarenje otpadom te u konačnici
• da je jasan stav Hrvatskih voda i njenog generalnog direktora Zorana Đurokovića izrečenog na marginama sjednica saborskih odbora za poljoprivredu i financije i državni proračun održane 22.11. u Hrvatskom saboru da je lokacija sušionice podložna promjeni, unatoč izjavama pojedinaca, te da je priopćenjem iz samih Hrvatskih voda najavljeno revidiranje tehničkog rješenja za izgradnju sušionice fekalnog mulja, a da se ne ugrozi realizacija aglomeracija Pula Centar i Pula Sjever,
upućujem otvoreno pismo županu Istarske županije Borisu Miletiću, gradonačelniku grada Pule Filipu Zoričiću, načelniku općine Medulin Ivanu Kircu, direktoru Pragrandea Kristijanu Benčiću i generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću.

Da je moguće iznaći adekvatnu lokaciju za izgradnju solarne sušione mulja s toplinskim dogrijavanjem sa lokacije ekološke bombe zvane Kaštijun govori i činjenica da se pronašla alternativa lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stoja sa Valkana na Molo Carbone.

S obzirom da su iz Hrvatskih voda potvrdili spremnost za revidiranje tehničkog rješenja za izgradnju sušionice feklanog mulja, a po riječima generalnog direktora i same lokacije, na Vama je da uz pomoć struke definirate novu lokaciju izgradnje sušione kojoj će prethoditi transparentna i argumentirana široka javna rasprava.

Sukladno financijskom planu Hrvatskih voda do kraja 2023. godine planiran je završetak ukupno 15 aglomeracija, 11 aglomeracija će prijeći iz OPKK u NPOO (plus Pula Sjever). Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Dugoročni negativni učinci na stanovništvo i cjelokupni gospodarski, socijalni i kulturni život daleko nadmašuju bilo koji benefit koji planirano postrojenje za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem na Kaštijunu može donijeti.

S obzirom da se od proteklih lokalnih izbora izgubilo godinu i pol dragocjenog vremena, a da nikakav pomak nije učinjen po pitanju pronalaska alternativne lokacije, a imajući prvenstveno u vidu i interesu zdravlje mještana cijele južne Istre, kao i zdravlje budućih naraštaja, razvoj turizma na području južne Istre, razvoj poljoprivrede i ribarstva, te sveukupnog gospodarskog, kulturnog i socijalnog života, pozivam Vas da u interesu građana južne Istre ubrzate sve aktivnosti te da, prvenstveno radi zaštite građana i njihovog zdravlja, uz pomoć županijskog Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, pronađete alternativnu lokaciju za sušionicu fekalnog mulja kako bi se projekti aglomeracija mogli nesmetano odvijati.

Skupština Istarske županije
Danijel Ferić, vijećnik