Nakon velikog interesa građana južne Istre, prave pobune u Medulinu čije je Vijeće izglasalo i Rezoluciju protiv gradnje sušionice fekalnog mulja uz ŽCGO Kaštijun čime bi gotovo nepovratno bilo izuzetno narušeno i zdravlje i gospodarstvo tog cijelog područja, iz Hrvatskih voda ipak tračak nade. A sve, kako navode, incijativom saborskog zastupnika Antona Klimana.

Ukratko, razmotrit će se izmještanje muljare a da se ne ugroze projekti Pula sjever i Pula centar vrijedni oko milijardu kuna koji osiguravaju kanalizaciju i odvodnju, nove prometnice i pročistače za više od 12.000 ljudi s područja Pule, dijela Općine Medulin, Fažane, Peroja, Barbarige i Vodnjana. 

- Poznat nam je veliki interes javnosti stanovnika južne Istre, koji nam je dodatno ukazao saborski zastupnik Anton Kliman, a vezano uz lokaciju postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem koji je ujedno i dio EU projekta aglomeracije „Pula Centar“. Prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine u cilju postizanja sukladnosti s EU Direktivama vezano na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirana je gradnja Projekta aglomeracije Pula-Centar i Projekta aglomeracije Pula-Sjever.

Budući da se oba projekta imaju namjeru sufinancirati EU bespovratnim sredstvima, ne želeći dovesti u pitanje provedbu samih projekata, a uvažavajući javnost, na inicijativu saborskog zastupnika Antona Klimana, Hrvatske vode će zajedno s tvrtkama Pragrande d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o te s Gradom Pulom i Općinom Medulin sagledati europske procedure i tehnička rješenja u sklopu aplikacijskih paketa koji daju studijska i projektna dokumentacija u kontekstu mogućnosti redefiniranja tehničkih rješenja, ne dovodeći u pitanje dinamiku provedbe EU projekata, odgovorili su u Hrvatskim vodama. (iPress/ilustracija 'Čist zrak duga ljubav')