Dom za starije i nemoćne osobe Poreč danas je svečanošću obilježio 15 godina od svojeg otvorenja. Proslava se održala u Domu, a pridružili su joj se porečki gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik Gradskog vijeća Zoran Rabar s potpredsjednicima, ravnateljica Sandra Ćakić Kuhar, te bivši ravnatelji Mario Laković i Tihana Mikulčić, bivši istarski župan Ivan Jakovčić, aktualni i bivši članovi upravnog vijeća i Nadzornog odbora Doma, kao i brojni predstavnici nadležnih odjela i ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Kako je u uvodnom govoru naglasila ravnateljica Ćakić Kuhar, Dom uspješno djeluje od 2007. godine, a njegov je kapacitet 83 mjesta za korisnike na stalnom smještaju. Grad Poreč-Parenzo i zaslužni pojedinci dugo su pripremali izgradnju i stavljanje u funkciju ovog važnog objekta, a dugo očekivana izgradnja započela je 2006. godine. Financiranje pripreme, izgradnje i opremanja objekta Doma socijalne skrbi za stare i nemoćne osobe u cijelosti je pokriven iz proračunskih sredstava Grada Poreča-Parenzo u što je sve zajedno utrošeno oko 35.000.000,00 kuna, a građevinsko zemljište i od ranije postojeći objekt u ovaj su projekt unijeli Istarski domovi zdravlja. Moderno opremljen Dom ima oko 4.600 m² korisne površine sa 49 soba za smještaj 83 korisnika te sve potrebne ostale prostore. Dom pruža i usluge Poludnevnog boravka za 20 korisnika te izvaninstitucionalne programe „Hospicij – kućna skrb“, Medicinska rekreacija za starije, Pomoć u kući i Post-covid rehabilitacija, a od 2008. godine u njemu su boravile 582 starije osobe, usluge Poludnevnog boravka koristilo je 150 osoba, dok je usluge Posudionice ortopedskih pomagala koristilo 1.706 osoba.

Uz stalni smještaj kao posebno potreban oblik skrbi, Dom od samog početka razvija i programe namijenjene starijim osobama koje žive u svojim kućama, tzv. izvaninstitucionalne programe: pomoć u kući u vidu dostave toplih obroka i program Medicinske rekreacije za starije koji je u vrijeme prije pandemije obuhvaćao oko 250 osoba koje su kontinuirano vježbale dva ili tri puta tjedno tijekom cijele godine. Poseban naglasak Dom u svojem radu stavlja na palijativnu skrb, skrb namijenjenu osobama na kraju njihova života jer je rad za dobro umirućeg čovjeka posebno  zahtjevan i vrijedan te predstavlja srž humanizma.

Dom je tako kroz 15 godina rada postao centralno mjesto skrbi  za starije i funkcionalno ovisne osobe iz Poreča, grada koji jasno iskazuje socijalnu osjetljivost i svoje dugoročno opredjeljenje u vođenju socijalne politike, na način da pruža podršku svojim građanima u trenutku kad im je pomoć zajednice najpotrebnija, kada nisu u stanju sami brinuti o svojim osnovnim životnim potrebama.

Gradonačelnik Loris Peršurić je istaknuo kako je Dom je od samog svog otvorenja na glasu kao jedan od najkvalitetnijih i najpoželjnijih domova za starije osobe u Istri.

- Sve to možemo prvenstveno zahvaliti vama – kolektivu ovoga doma i korisnicima – vi činite dušu ovoga mjesta i razlog ste zašto ljudi provode lijepo vrijeme u domu, kao i svima onima koji su sudjelovali u projektu izgradnje Doma, rekao je Peršurić, dodavši kako Grad planira povećati kapacitete postojećeg Doma za dodatnih 40% ležajeva za što se trenutno rade projekti, a paralelno nastavlja, uz sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja s 420 kuna svim umirovljenicima, uplaćivati dodatak na mirovinu umirovljenicima s najnižim prihodima svakoga mjeseca, sufinancirati komunalnu naknadu i odvoz otpada, financirati smještaj stalnog i poludnevnog boravka do 55 posto iznosa cijene i ostale programe u Domu za starije i nemoćne Poreč, kao i rad udruga umirovljenika.

Standard skrbi za starije osobe u Domu je na visokom nivou, ne samo zbog prostornih uvjeta, već i radi profesionalnog i ljubaznog načina rada osoblja Doma koje svoj posao obavlja profesionalno i s velikom pažnjom i razumijevanjem za potrebe svakog korisnika, na čemu veći dio članova obitelji korisnika kao i sami korisnici često iskazuje zahvalnost, kako za kvalitetno pružene usluge, tako i za uloženi trud i napor.

Predsjednik Upravnog vijeća Franc Dobrilović istaknuo je kako su sve odluke vezane za Dom na Upravnom vijeću, nakon kvalitetnih rasprava, donošene jednoglasno te je stručni doprinos svih uključenih u rad vijeća pomogao kvalitetnom funkcioniranju Doma.

Nakon teškog pandemijskog razdoblja i ograničenja u načinu rada koje su definirane epidemiološkim mjerama, aktivnosti Doma se polako vraćaju na „staro normalno,“ odnosno, na prijašnji način rada. Život korisnika Doma od otvaranja su obogaćivala brojna gostovanja pojedinaca i organizacija te djelovanje velikog broja volontera svih generacija. Dom posebnu pažnju poklanja upravo razvoju volonterstva i međugeneracijske solidarnosti u zajednici. Tako su u Domu, uz 60-tak  lokalnih volontera, od 2014. pa sve do pandemije u Domu dugoročno boravili volonteri.

Europske volonterske službe (EVS) iz velikog broj europskih zemalja: od Austrije, Italije, Španjolske i Njemačke pa sve do Ukrajine. Vjerujemo da će se kroz naredno razdoblje aktivnosti volontera nastaviti.

Svečanost su svojim plesnim nastupima i recitacijama obogatili učenici OŠ Poreč učiteljice Marije Selar, dok je svečanost zatvorena zakuskom uz svirku Zlatka Banovca na harmonici. (iPress)