Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča ovih dana završava radove na izgradnji polivalentnog igrališta u naselju Stancija Vodopija. Investicija je pokrenuta kroz konzultaciju s mještanima i mjesnim odborom, s obzirom na to da se radi o naselju u kojem živi veliki broj djece.

Igralište će biti dimenzija 14x16 metara, omeđeno ogradom visine dva i četiri metra, a opremljeno je s jednim košem za košarku i dva gola za mini nogomet. U sklopu radova nasipat će se i pristupna staza i plato za parkiranje vozila.

Grad Poreč ima više od stotinu dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i pripadajućih naselja, a stalno se planiraju nova. Ulaganja u opremanje i gradnju igrališta na području Grada Poreča Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će i u narednom periodu, sukladno potrebama i željama mještana i mjesnih odbora, kako bi svoj djeci i mladima bila omogućena sigurna i bezbrižna igra.  (iPress)