Općina Fažana raspisala je natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za prostorno planiranje i komunalni sustav i zgradnju na određeno vrijeme. 

Djelatnik će obavlčjati stručne poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša, te sudjelovati sudjeluje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz djelokruga svoga rada te u izradi analiza i izvješća. 

Traži se djelatnik za pola radnog vremena na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, te uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci - radi poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Uvjeti su:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke građevinskog ili arhitektonskog smjera,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, izvijestili su iz Fažane. Više informacija na stranicama Općine. (iPress)