Temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. objavljenom 17. studenoga 2021. godine u javnom glasilu, na internet stranici društva te na Internet stranici Grada Pula-Pola, Skupština trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. donijela je danas, 21. siječnja 2022. jednoglasnu Odluku kojom se opoziva dosadašnja članica Uprave – direktorica Ingrid Bulian te imenuje novi član Uprave – direktor Robi Fuart, izvijestili su iz Grada Pule.

Trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. zaprimilo je ukupno 5 prijava od čega 2 prijave nisu ispunjavale formalne uvjete natječaja. Sukladno odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. proveo je postupak radi imenovanja člana Uprave – direktora društva. Nakon primitka potpunih i pravodobnih prijava, kandidati su podvrgnuti pisanom i usmenom testiranju kojim se izvršila procjena psihološkog profila i kompetencija kandidata, odnosno ciljeva i motivacija za rad.

Imenovani će temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske te drugim pravnim aktima trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. početi s obavljanjem svoje funkcije.

Stajalište je Nadzornog odbora i Skupštine društva da kandidat Robi Fuart ima znanja u području djelatnosti društva utvrđenih Društvenim ugovorom te vještine analitičkog mišljenja, brzog zaključivanja i donošenja odluka, koje su često potrebne u situacijama kada nisu poznate sve informacije, sposobnost intuitivnog i kreativnog mišljenja, stoji u priopćenju.

- Također, Nadzorni odbor i Skupština društva stajališta su da kandidat Robi Fuart ima razvijene sposobnosti jasnog uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku uz prisutnost vještina poput organiziranosti, sistematičnosti i sposobnost organizacije vremena, upravljanja nizom različitih aktivnosti istovremeno ili u kratkim rokovima, taktičnost i umijeće pregovaranja te sklonost suradnji i timskom radu. (IVM)