Sve zainteresirane odrasle osobe, koje se nisu cijepile protiv COVID-19 bolesti pozivaju se da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina.

Mogu se cijepiti samo osobe koje do sada nisu cijepljene, a na cijepljenje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu / putovnicu i karticu zdravstvenog osiguranja.

Cijepljenju bez zakazanog termina može se pristupiti prema sljedećem rasporedu:

Lokacija

Cjepni punkt

Dan

Datum

Pfizer

J & J

Moderna

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

srijeda

26.01.2022.

14:30 - 15:30

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

petak

28.01.2022.

13:00 - 14:00

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

četvrtak

27.01.2022.

15:00 - 18:00

 

Pazin

Zgrada Doma zdravlja, J. Dobrile 1

utorak

25.01.2022.

15:00 - 17:00

Pazin

Zgrada Doma zdravlja, J. Dobrile 1

petak

28.01.2022.

13:00 - 16:00

Poreč

Sportska dvorana Žatika, Žatika bb

utorak

25.01.2022.

13:00 - 16:00

 

Poreč

Sportska dvorana Žatika, Žatika bb

četvrtak

27.01.2022

13:00 - 16:00

 

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

utorak

25.01.2022.

14:00 - 17:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

četvrtak

27.01.2022.

08:00 - 10:00

Rovinj

Academia Banquet, Vijenac braće Lorenzetto 17

srijeda

26.01.2022.

15:00 - 16:00

Umag

Dvorana OŠ Marije i Line, Školska ulica 14

subota

29.01.2022.

08:00 - 10:00

(IVM/iPress)