Za potrebe izvođenja radova na izgradnji NN priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu stambene građevine u Ulici Monte Serpo, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu predmetne ulice.

Sukladno odobrenju radove će izvoditi trgovačko društvo Zanitel d.o.o. i to u razdoblju od 6. do 14. prosinca 2021. godine.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. (iPress)