S direktorom umaške komunalne tvrtke '6.MAJ ODVODNJA' Krešimirom Vedom razgovarali mso o jednom od najvećih projekata koji se trenutno realiziraju u Istri, ali i Hrvatskoj, projektu Poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad. Riječ je o projektu koji je vrijedan 445.355.470,66 kuna bez PDV-a, od čega je čak 71 posto % bespovratnih sredstva Europske unije

- Aglomeracija je proglašena i strateškim projektom za Republiku Hrvatsku. Ponekad mi sami nismo svjesni veličine ovog projekta te njegovog značaja. Na našem će se području u sljedećih par godina u poboljšanju sustava odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda uložiti više nego u proteklih sto godina. Ovaj projekt koji je strateški važan za cijelu državu, za nas je životno važan jer ćemo napokon prestati onečišćavati naš najveći resurs – more, rekao nam je u uvodu Krešimir Vedo. 

Koliko dugo traju pripreme ovog kompleksnog projekta? 

Aktivno se krenulo u smjeru cjelovitog rješavanja problema onečišćenja našeg okoliša kroz EU fondove još 2011. godine. Međutim, sama priprema ovoga projekta, „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“, započela je 2013. godine kada se pristupilo izradi Studije izvodljivosti. Riječ je o osnovnom dokumentu koji definira obuhvat zahvata  kao i  financijsku vrijednost svih prihvatljivih troškova projekta. Radi se o vrlo složenom projektu gdje se paralelno radilo na izradi studije, na projektiranju, ishođenju potrebnih dozvola za gradnju i suglasnosti nadležnih tijela kao i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Valja napomenuti, kako je samo u okviru ovoga projekta riješeno preko 900  imovinsko-pravnih odnosa, odnosno sklopljeni su ugovori sa vlasnicima parcela radi osnivanja prava služnosti.

Prekretnica na projektu dogodila se 26.07.2018. kada je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednosti 445.355.470,66 kuna bez PDV-a, od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.

Tijekom proteklih mjeseci potpisano je više ugovora u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“? Što je do sada ugovoreno?

U okviru EU projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija - Novigrad“ potpisana su tri od ukupno četiri ugovora o radovima i to:

 • A) Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV "Umag" i ispust uređaja u iznosu od 84.280.195,67 kuna bez PDV-a.
 • B) Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija-Umag u iznosu od 109.748.454,13 kuna bez PDV-a.
 • C) Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad u iznosi od 197.854.247,65 kn bez PDV-a.
 • U tijeku je posljednji postupak javne nabave i to za grupu 3: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla. Završetak postupka javne nabave planiran je kroz mjesec dana.

  Osim navedenih ugovora o radovima potpisani su ugovori za usluge stručnog nadzora, arheološkog nadzora, upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti. Isto tako, uspješno su realizirana 4 ugovora za nabavu opreme za redovito održavanje sustava odvodnje. Konkretno isporučena su 3 električna dostavna vozila i agregat, recycler, kamion nakladač i canal yet.

  Kojom tehnologijom će se pročišćavati voda ?

  Kad je riječ o odabranoj tehnologiji, radi se o modernoj tehnologiji 3. stupnja pročišćavanja koja uključuje mehaničku i biološku obradu otpadnih voda pomoću aktivnog mulja s dodatnim uklanjanjem dušika i fosfora, zatim separaciju pročišćene vode od viška mulja procesom membranske filtracije te u konačnosti obradu mulja. Usporedbe radi na području Umaga trenutačni uređaji nemaju nikakav stupanj pročišćavanja, što u pravilu znači da se voda gotovo direktno ispušta u more.

  Posebno je zanimljiva biološka obrada otpadnih voda koja se vrši pomoću aktivnog mulja pričvršćenog u tankom sloju na fiksirane nosače takozvane biomodule. Upravo između tih biomodula posađene su biljke koje prirodnim putem dodatno poboljšavaju procese pročišćavanja stvarajući dodatnu biomasu.

  Odabrana tehnologija osim visokog stupnja pročišćavanja ima prednost zbog manjih troškova u odnosu na druge tehnologije 3. stupnja, a biljkama se postiže dodatna kvaliteta pročišćavanja koja vizualno ne narušava okoliš.

  Koliko će kilometara cjevovoda biti izgrađeno u obuhvatu projekta? 

  Na području aglomeracije Umag-Savudrija predviđeni su radovi spajanja kanalizacijskog sustava Savudrija na Umag, što uključuje izgradnju 13.434 m novih cjevovoda od lokacije postojećeg UPOV-a /uređaj za pročišćavanje otadnih voda/ Savudrija do lokacije novog UPOV-a Umag (kapaciteta 59 000 ES – ekvivalent stanovnika), rekonstrukciju 3 crpnih stanica i izgradnju 1 nove crpne stanice. Predviđena je i rekonstrukcija 1.603 m havarijskih ispusta crpnih stanica te izgradnja glavnog ispusta novog UPOV-a Umag ukupne duljine 3.370 m, od čega je kopneni dio duljine 2.025 m, a podmorski dio 1.345 m. Provedbom navedenog projekta spojit će se postojeće zasebne aglomeracije Umag i Savudrija u jednu aglomeraciju sa zajedničkim sustavom pročišćavanja otpadnih voda III. stupnja, na novoj lokaciji. Također, predviđeno je uklanjanje postojećih UPOV-a Umag i Savudrija nakon izgradnje spojnih cjevovoda.

  Ujedno, predviđena je novogradnja (proširenje) sustava odvodnje aglomeracije Umag-Savudrija, u naseljima koji nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, i to 43.097 m cjevovoda sa izgradnjom 13 novih crpnih stanica. Planirana je tako izgradnja glavnog kolektora Marija na Krasu – Ungarija uz koji se gradi mreža naselja Marija na Krasu, Kmeti, Sarbarica, Ćuk, Karpijan, Šćavonija i Galići. Zatim kolektor Valica-Barboj- Soši sa mrežom spomenutih naselja, glavni kolektori Juricani-Sošići i Sošići-Citovija sa pripadajućom mrežom naselja i mreža naselja Vilanija koja se novim glavnim kolektorom Vilanija-Citovija spaja na novu crpnu stanicu Petrovija 1. Predviđena je i izgradnja u naseljima Fratrici, Dolinci i Pelegrin te izgradnja kanalizacijske mreže za područje naselja Riva-Laura, Crvenih Vrh, Valfontane Alberi i Vila Cijani sa ukupno 7 novih crpnih stanica. Osim izgradnje nove kanalizacijske mreže planirana je rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje, od čega 3.320 m cjevovoda, 3 crpne stanice i 1.710 m havarijskih ispusta.

  Na području aglomeracije Novigrad-Brtonigla predviđeni su radovi spajanje kanalizacijskog sustava Brtonigla i Nova Vas na Novigrad, što uključuje izgradnju 8.562 m novih cjevovoda, zatim rekonstrukciju 3 crpnih stanica i izgradnju 2 nove crpne stanice. Provedbom navedenog projekta spojit će se postojeće zasebne aglomeracije Novigrad, Brtonigla i Nova Vas u jednu aglomeraciju sa zajedničkim sustavom pročišćavanja otpadnih voda koji će se s I. stupnja nadograditi na III. stupanj pročišćavanja. Također, predviđeno je uklanjanje postojećih UPOV-a Brtonigla i Nova Vas nakon izgradnje spojnih cjevovoda.

  Ujedno, predviđena je novogradnja (proširenje) sustava odvodnje aglomeracije Novigrad u naseljima koji nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, Stancija Bružada i Vele Brajde, i to sa 1.295 m novih cjevovoda. Predviđena je rekonstrukcija kompletne kanalizacijske mreže starogradske jezgre Grada Novigrada u duljini od 2.848 m (paralelno će se izvoditi izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže), rekonstrukcija tlačnog cjevovoda crpne stanice Karigador duljine 201,50 m te  rekonstrukcija 1.562 m havarijskih ispusta crpnih stanica.

  Kakva je suradnja sa EU-om ?

  Europska Unija ima posložena pravila. Konkretno, u ovom projektu, kandidirali smo i ostvarili bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske Unije u iznosu od 316.810.294 kune. Sredstva su nam odobrena sukladno rigoroznim EU pravilima, a to znači da nismo dobili sredstva za sve što smo mislili i htjeli. Za dobivanje EU sredstva postoje jasna pravila, odnosno jasno je propisano što i koliko se može sufinancirati, a za svaku aktivnost treba provesti detaljnu analizu te dokazati ekonomsku opravdanost EU sufinanciranja. Hrvatsko zakonodavstvo možda nije bilo dovoljno pripremljeno i usklađeno sa EU pravilima kako bi se brže i lakše povlačila bespovratna sredstava iz EU fondova. Neovisno o pomanjkanju zakonskih rješenja, razna Ministarstva i Hrvatske vode dale su nam veliku podršku bez koje ne bi bilo moguće realizirati ovaj projekt. Ima niz stvari u kojima smo „probijali led“, tako da će se na našem iskustvu sigurno poboljšati neki zakoni i procesi po pitanju povlačenja EU sredstava.

  Da li ima još bespovratnih sredstva na raspolaganju sa strane EU ?

  Započinje nova EU perspektiva 2021-2027 koja će staviti na raspolaganje nova sredstva kroz nove natječaje. Mi već sada pripremamo potrebnu opsežnu dokumentaciju i spremamo se za kandidaturu projekata na natječaje za novu perspektivu. Kohezijski EU fondovi i drugi EU fondovi predstavljaju jedan veliki resurs, bez kojeg bi bilo nemoguće ostvariti ovaj kapitalni projekt kao i druge manje projekte koje smo ostvarili kroz suradnju sa EU. Nedavno smo realizirali jedan „manji“ EU projekt koji je bespovratno sufinanciran s preko 6.000.000,00 kuna. Do kraja mjeseca očekujemo rezultate natječaja kroz koji smo se natjecali za 10.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Treba se uvijek aktivno javljati na što veći broj natječaja što samo po sebi ne garantira uvijek uspjeh. Međutim, nakon svakog natječaja stječete iskustvo i znanje koje će vam biti korisno na nekom sljedećem natječaju. U zadnjih par godina kroz razne natječaje i iz raznih izvora, velikim dijelom iz EU fondova, ostvarili smo uspješne kandidature gdje smo ostvarili preko 500.000.000,00 kuna bespovratnog financiranja. Daleko najviše kroz ovaj kapitalni projekt, ali i kroz niz drugih manjih projekata oko 100 milijuna kuna.

  Proglašeni ste strateškim projektom za Republiku Hrvatsku?

  Uvršteni smo među 40-tak projekata koji su od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Postati strateški projekat za RH, ne govori samo o veličini i važnosti projekta, već sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima omogućuje da se upravni postupci pri nadležnim tijelima obavljaju brže nego u redovitim postupcima. Ponekad i mi sami nismo svjesni veličine ovog projekta te njegovog značaja. Na našem će se području u sljedećih par godina u poboljšanju sustava odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda uložiti više nego u proteklih sto godina. Ovaj projekt koji je strateški važan za cijelu državu, za nas je životno važan jer ćemo napokon prestati onečišćavati naš najveći resurs – more, postižući održivi razvoj našeg kraja, a budućim generacijama nećemo ostaviti „hipoteku“ rješavanja problema onečišćenja okoliša kao preduvjet daljnjeg razvoja.  

  (iPress)