Svečanom sjednicom Gradskog vijeća, održanoj u obnovljenoj sali za vjenčanja, obilježen je Dan Grada Vodnjana koji se kao i svake godine obilježava dana 10.08. na blagdan Svetoga Lovre, suzaštitnika Vodnjana. Također, u nedjelju 09.08. održana je i Sveta misa u čast dana Grada koju je u župnoj crkvi Sv. Blaža predvodio vodnjanski župnik vlč. Marijan Jelenić.

Ovogodišnje obilježavanje Dana Grada Vodnjana održano je sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama uz ograničen broj sudionika. Samoj svečanoj sjednici nazočili su uz domaćine Predsjednika Gradskog vijeća Corrada Ghiralda i Gradonačelnika Klaudia Vitasovića i zastupnici u Hrvatskome saboru Anton Kliman i Marin Lerotić, zamjenik župana Istarske županije koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin, predstavnici jedinica lokalnih samouprava sa područja Puljštine, Gradski vijećnici Grada Vodnjana, zamjenici Gradonačelnika, te ostali gosti.

Nazočnima se na početku svečane sjednice obratio predsjednik Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo koji im je uputio pozdravne riječi zaželivši im dobrodošlicu a u svom je govoru citirao članak iz Statuta Grada Vodnjana koji seže u 1492. godinu.

Posebnim govorom, nakon riječi predsjednika Gradskog vijeća, obratio se Gradonačelnik Klaudio Vitasović. On je na početku svoga govora istakao kako smo svi mi svjedoci ovoga za nas teškog i zahtjevnog razdoblja u kojem se čovjek osjeća malen i nemoćan u odnosu na vanjske utjecaje i pojave prouzročene epidemijom bolesti. Također napomenuo je kako je ponosan što se u ovim teškim i izazovnim vremenima uspješno i odgovorno svi zajedno nose sa problematikom epidemije koronavirusa te je pritom zahvalio Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Stožeru civilne zaštite Istarske županije, DVD-ima Vodnjan i Peroj te zajedničkom stožeru civilne zaštite Grada Vodnjana i jedinica lokalne samouprave Puljštine. Ujedno, napomenuo je kako je Grad Vodnjan već sredinom mjeseca ožujka, odmah nakon proglašenja epidemije bolesti COVID – 19 na području Republike Hrvatske, zajedno sa ostalim gradovima u Istarskoj županiji, uveo mjere štednje u gradskoj upravi. Na taj je način svim gradskim službama naloženo da obustave sve planirane financijske radnje koje nisu nužne za redovno poslovanje, a osobito bilo kakva nova zaduživanja u smislu ugovaranja novih poslova, izuzev već započetih za koje su ranije preuzete ugovorne obaveze. Svim ustanovama i društvima u vlasništvu Grad Vodnjana dane su jasne upute o racionalizaciji i mjerama štednje.

Unatoč krizi, nastavljena je izgradnja Dječjeg vrtića u Peroju, te je u tijeku završna faza izgradnje čija je ukupna vrijednost investicije gotovo 10.000.000 kuna od čega bespovratna sredstva iznose oko 7.000.000 kuna. Napomenuo je kako su započeli i radovi na kompletnom uređenju gradskog parka u Vodnjanu na ukupnoj površini zahvata od 4.700 m2 sa novim dječjim igračkama i obnovom zelene površine, ugovorene vrijednosti investicije, bez obnove travnjaka i navodnjavanja u iznosu od 2.400.000 kn. Također Izgrađen je Kružni tok i nova prometna regulacija na raskrižju za Galižanu, ukupne vrijednosti 2.400.000 kn, koja je u većem dijelu financirana od Hrvatskih cesta dok je za financiranje imovinsko - pravnih odnosa i uređenje hortikulture bio zadužen Grad Vodnjan. Osim toga, koncem prošle godine uspješno je realiziran projekt izgradnje novog Zdravstvenog centra čija je ukupna investicija iznosila 5.100.000 kn kao i dovršetak Energetske obnove Osnovne škole  Galižana u iznosu od 4.012.578,38 kn. Posebno je naglasio kako je pokrenut projekt javno-privatnog partnerstva u cilju izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Vodnjanu.

Gradonačelnik Vitasović rekao je kako se ulaže u sva naselja na području Grada Vodnjana tako da se trenutno završava uređenje polivalentnog igrališta u Gajani a uskoro se kreće sa projektom postavljanja reflektora na nogometnom igralištu u Vodnjanu za potrebe NK Vodnjan koji ove godine slavi svojih 90 godina postojanja. Ulaže se i u održavanje i ulaganja u ostale sportske objekte i infrastrukturu, u rješavanje problematike prometnih regulacija, prvenstveno u naselju Galižana gdje će se na adekvatan i siguran način ubrzo riješiti prometovanje kroz centar naselja. Podsjetio je kako je trenutno aktualan projekt SUTRA u sklopu INTERREG programa Italija - Hrvatska, te je Grad Vodnjan je jedan od 10 partnera na projektu u sklopu kojega je predviđena nabava multimodalnog vozila (turističkog vlakića) koja će pridonositi smanjenju CO2.

Programom poticaja stanovanja za mlade VODYOUNG stvorena je pozitivna klima glede zadržavanja mladih u svom rodnom kraju, ali i privlačenja mladih iz drugih krajeva u naš grad, sa kojima je potpisano preko 20-ak ugovora za gradnju novih kuća i obnovu zgrada u starogradskoj jezgri. Također, programom davanja poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri PROENT, gradski poslovni prostori daju se u zakup na rok od 20 godina, a prvih pet godina su zakupnici oslobođeni plaćanja zakupnine.

Poticanjem razvoja djelatnosti Informacijskih i komunikacijskih tehnologija na području Grada želi se daljnji razvoj Informacijskih i komunikacijskih tehnologija.  Grad Vodnjan donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, te je prvi natječaj za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske raspisan koncem 2019. godine, a u ožujku 2020. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja. U navedenom natječaju dodijeljeno je  ukupno 137 ha poljoprivrednog zemljišta na području, a uskoro se očekuje potpisivanje ugovora. Turizam je jedan od sektora koji ima veoma značajnu ulogu za područje Vodnjana obzirom da se tijekom proteklih godina ostvarivala godišnja brojka od gotovo 700.000 noćenja, koja će ove godine imati neku sasvim drugu dimenziju.

Na kraju svoga govora Gradonačelnik Vitasović zahvalio se svim suradnicima, poslovnim partnerima, udrugama, organizacijama, ustanovama, institucijama i vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Vodnjana. Posebnu zahvalu uputio je medijima te djelatnicima grada, ustanova i društva u vlasništvu grada.

Nakon gradonačelnika nazočnima se obratio zamjenik župana Istarske županije koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin koji je u svom govoru podsjetio na važnost Grada Vodnjan u regionalnim okvirima te svima zaželio sve najbolje povodom Dana Grada.

Nakon toga iskrene čestitke svom svojim sugrađanima povodom Dana Grada Vodnjana u ime nazočnih saborskih zastupnika zaželio je zastupnik u Hrvatskome Saboru Anton Kliman koji je naglasio kako Grad Vodnjan mora biti dio svih budućih razvojnih projekata bilo u regionalnom kontekstu bilo u nacionalnim okvirima.

(iPress)