Odlukom gradonačelnika Filipa Zoričića o razrješenju od utorka, 26. listopada, Grad Pula smjenjuje direktore triju gradskih trgovačkih društava: Fratarski, Castrum i Monte Giro. Odluka stupa stupa na snagu 8. studenog, a s mjesta direktora društva Fratarski smijenjen je Vjekoslav Jozanović, Castruma Aleksandar Matić i Monte Gira Darko Buršić.

Prijedlog za smjenom direktora (Dalibora Suljevića te Igora Starog) bit će upućen i članovima Skupštine Luka Pula, Herculanea i Pragrande.

U četvrtak, 28. listopada Skupština trgovačkog društva Herculanea odlučuje o imenovanju članova Nadzornog odbora od strane Grada Pule, nakon čega će se konstituirati Nadzorni odbor i raspisati natječaj za novog direktora. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, koja će se održati 17. studenoga 2021. godine, predložit će se imenovanje članova Nadzornih odbora ostalih društava, a zatim će se uputiti Skupštinama tih društava koje se moraju sazvati osam dana unaprijed.

Raspisivanje i provedba natječaja za izbor direktora Castruma, Luke Pula, Fratarskog i Monte Gira očekuje se u prosincu ove godine.

Do raspisivanja natječaja poslove iz nadležnosti direktora obavljat će pročelnici ili imenovani zaposlenici tih društava, izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)