Fažana, iako duboko pogođena koronakrizom zbog potpunog izostanka turističke predsezone i neizvjesnosti sezone, do sada nije zabilježila ni jednog oboljelog i pokušava što je moguće bolje organizirati život u izvanrednim uvjetima. 

Brojni volonteri, pripadnici DVD-a, djelatnici Komunalca, Crvenog križa i drugi svakodnevno se brinu o pomoći i dostavi starijim sumještanima. O tome kako su se organizirali u doba korone govori načelnik Radomir Korać.

- U Općini Fažana u cijelosti primjenjujemo mjere kako nacionalnog, tako i Stožera civilne zaštite Istarske županije, nastojeći u svemu pravovremeno informirati javnost, te poduzimati raspoložive mjere i aktivnosti, prema žiteljima općine, vodeći prvenstveno brigu o njihovom zdravlju.

Prvenstveno sve odluke, propisane mjere, aktivnosti i ograničenja u svakodnevnom životu svih građana Općine Fažana, javno su objavljene na mrežnim stranicama Općine Fažana i komunalnog društva Komunalac Fažana. U provedbi opisanih mjera i rad upravnog tijela općine organiziran je na način da svi građani pravovremeno, u realnom vremenu mogu dobiti sve informacije, odnosne na odvijanje svakodnevnog života na području općine. Upravni odjel općine radi svakodnevno, rješavajući sve zahtjeve žitelja općine, uz ograničenje u radu – neposredni prijem stranaka.

Dakle, komunikacija sa građanima osigurana je putem maila i pošte, kao i neposrednom dostavom podnesaka, putem poštanskog pretinca općine koji se nalazi na ulazu sjedišta općinske uprave. 

Aktivno se provode i sve mjere iz Socijalnog programa općine i to isplatom stalnih i jednokratnih novčanih pomoći socijalno i zdravstveno ugroženom dijelu žitelja općine, kao i podjelom toplih obroka za ovu kategoriju naših stanovnika, koji im se obroci, uz primjenu mjera zaštite dostavljaju putem DVD-a i društva Komunalac Fažana.

Osobama starije životne dobi dostavljaju se i potrebne namirnice potrebne za svakodnevni život.

U suradnji s Crvenim križem Pula i prema njihovim raspoloživim uvjetima, na području općine organiziran je i rad gerontodomaćica, kao dodatna pomoć u ukupnom vođenju kućanstava za naznačenu kategoriju stanovnika.

U primjeni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, koja je stupila na snagu na dan 23.03.2020. godine, putem društva Komunalac Fažana, na mrežnim stranicama istog društva, objavljeni su obrasci potrebnih propusnica (koje izdaje Stožer CZ OF) koje zainteresirani građani bez potrebe dolaska u urede društva, mogu preuzeti s mrežnih stranica, popuniti i vratiti na ovjeru, te im se nakon ovjere vraćaju na uporabu.

Nadalje Općina Fažana izvršila je dezinfekciju javnog prostora općine, ulica, klupa i druge urbane opreme.

Putem komunalno prometnog redarstva, općina vrši kontrolu socijalnih kontakata u smislu održavanja mjera socijalnog distanciranja, upozorenjem i davanjem potrebnih informacija, kaže Korać.

- Nastupom epidemije virusa CONCID-19, razvidan je utjecaj gospodarskih kretanja u turističkom sektoru, smanjenjem prometa i prihoda svih sudionika u istome, kao i u gospodarskim granama koje se u manjem ili većem obimu oslanjaju na kretanja u turizmu RH, pa tako i Općine Fažana, koja, u svojoj strategiji razvoja nastoji u svemu Fažanu brendirati kao poželjnu turističku destinaciju.

U ovome trenutku teško nam je procijeniti broj građana, koji će biti egzistencijalno ugrožen, možebitnim dužim trajanjem ove epidemije, te mjera koje se poduzimaju na prevladavanju iste, ali je razvidno da će štetu trpjeti poduzetnici koji pružaju ugostiteljske usluge, privatni iznajmljivači turističkih kapaciteta, naši ribari i poljoprivrednici, kao i svi poduzetnici koji su tržišno orijentirani djelatnosti turizma.

Zbog toga je Općina Fažana usvojila smjernice na poduzimanju mjera pomoći gospodarstvum na području općine kao za sad načelan dokument kojim se utvrđuje da će se obrtnici i poduzetnici, koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Fažana, koristeći javni prostor općine za organizaciju ugostiteljskih terasa, osloboditi obveze plaćanja naknade za korištenje javne površine za naznačenu namjenu i pripadajućeg općinskog poreza, na mjesečnim razinama, a nakon što odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, bude ukinuta mjera obavljanja djelatnosti, kada će se utvrditi i kretanja u turizmu uopće.

Nadalje, Općinskom vijeću Općine Fažana predložiti će se razmatranje i donošenje odluke o smanjenju iznosa zakupnine za poslovne prostore u općinskom vlasništvu, u korištenju za djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine (osim prehrane) do 50% iznosa važeće/ugovorene zakupnine, te će se poduzetnici, osloboditi obveze plaćanja s naslova komunalna naknade, djelomično ili u cijelosti u skladu s utvrđenim smjernicama.

Općina Fažana podržava mjere nacionalnog i istarskog stožera civilne zaštite, na suzbijanju postojeće epidemije virusa COVID-19, a sa danom 24.03.2020. godine uputila je dopis Zamjeniku župana koji obnaša dužnost Župana i Stožeru CZ IŽ, kojim, a u odnosu na mjeru zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, predlaže da se predmetna odluka u dijelu zabrane napuštanja prebivališta odnosno stalnog boravišta, u dijelu primjene u Istarskoj županiji, izmjeni na način da pojam prebivališta, (dakle i isključivo za primjenu ove mjere), utvrdi u odnosu na teritorijalno ustrojstvo bivših općina, u konkretnome za žitelje Općine Fažana – Općine Pula ili kolokvijalno – Puljštine.

Isto zbog činjenice da se olakša svakodnevni život žiteljima Općine Fažana, a u odnosu na razumljive poslovne, gospodarske, poduzetničke, zdravstvene, administrativne i obiteljske veza sa područjem danas Grada Pule, obzirom da su spomenute jedinice lokalne samouprave ne u tako dalekoj povijesti pripadale ustrojstveno bivšoj Općini Pula. Tim više, kad je o aktualnoj zdravstvenoj situaciji riječ, svi žitelji Općine Fažana, osnovnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u domu zdravlja i OB Pula, sa naravno sjedištem u Gradu Puli.

Općina Fažana će zaključno u odnosu na daljnji razvoj situacije na suzbijanju predmetne epidemije, putem svog upravnog tijela, društva i ustanova u vlasništvu općine, udruga koje se financiraju iz općinskog proračuna, donositi potrebne mjere i poduzimati aktivnost kako bi olakšala svakodnevni život svih svojih žitelja, s naglaskom na pomoć starijim osobama, kao i socijalno ugroženim stanovnicima općine, sve u cilju zaštite njihova zdravlja, a time i života, rekao je na načelnik Radomir Korać. (iPress)