U cilju završetka izgradnje Ulice Bože Gumpca, a koja je u dijelovima uređivana kroz prethodna razdoblja, Grad Pula započinje s radovima izgradnja dionice u dužini od 200 metara, odnosno od raskrižja s Ulicom Kaštanjer do raskrižja s Ulicom Rimske centurijacije. Uz uređenje prometne površine izgradit će se obostrani nogostup, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska kanalizacija i to u dužini od 200 metara.

Po prethodno provedenom postupku javne nabave  za izvođača radova, kao najpovoljnija ponuda odabrana je zajednica ponuditelja, tvrtke TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule i ALPHA BAUMENAGEMENT d.o.o. iz Zagreba. Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 1.648.396,22 kune bez PDV-a.

Uvođenje u posao izvođača radova bit će u srijedu, 26. siječnja 2022. godine.

Predmetni dio Ulice Bože Gumpca tijekom radova bit će zatvoren za sav promet, a autobusne linije javnog gradskog prijevoznika Pulaprometa bit će preusmjerene Ulicom Prekomorskih brigada.

Planirano trajanje izvođenja radova je 75 dana te se ovim putem mole građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa. (BK)