U četvrtak, 2. prosinca 2021. godine s početkom u 18 sati na Facebook stranici Grada Pazina održati će se javno predstavljanje Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu. Na sva vaša pitanja u vezi s aktivnostima Proračuna odgovaramo uživo! Pridružite nam se!

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. studenog 2021. predstavljen je Proračun Grada Pazina za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Prvo čitanje proračuna je jednoglasno prihvaćeno od strane prisutnih vijećnika, te je definiran rok za dostavu amandmana na Proračun, do 30. studenog 2021. godine.

Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu planira se na razini 202.417.588,06 kn. Proračun Grada Pazina planiran je najvišoj razini do sada radi većih investicija, ali i refinanciranja postojećih kreditnih zaduženja čime će se u konačnici postići značajne uštede. Planiranje Proračuna obilježeno je nepoznanicom vezanom uz epidemiološku situaciju i utjecaju na gospodarstvo te posljedično i prihode Grada Pazina.

U Proračunu Grada Pazina konsolidirani su i planovi proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i mjesnih odbora.

Od projekata planiranih u Proračunu za 2022. ističe se nastavak izgradnje Doma za starije osobe i centra za pružanje izvan-institucijskih socijalnih usluga Pazin (29 milijuna kn), projekt „Skrb o starijima – SOS“ (4,3 milijuna), izgradnja novog dječjeg vrtića Stari Pazin (23,7 milijuna), rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići (4,8 milijuna), rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta (1,4 milijuna), gradnja nerazvrstanih cesta (2,8 milijuna), proširenje groblja Stari Pazin (2 milijuna) i proširenje javne rasvjete (200 tisuća).

Važno je istaknuti da je od ukupnih prihoda i primitaka Proračuna za 2022. čak 62 milijuna ili 31% planirano iz vanjskih izvora prihoda (pomoći iz ostalih proračuna – EU, državni, županijski…)

Grad Pazin poziva sve zainteresirane građane da se priključe javnom predstavljanju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu koje će se održati uživo, putem službene Facebook stranice Grada Pazina, u čet 2. prosinca 2022. u 18.00 sati. Na predstavljanju proračuna građani će moći postavljati pitanja i dobiti detaljne odgovore i informacije o svim planiranim aktivnostima i projektima u Proračunu za slijedeću godinu.

„Pazi(n) Proračun!“ i dalje među prioritetima

Nastavak projekta participativnog budžetiranja proračuna Pazi(n) Proračun! kojim građani ostvaruju pravo sudjelovanja u donošenju odluka o raspodjeli sredstava iz gradskog proračuna i dalje je među prioritetima gradske uprave, međutim rasprave po mjesnim odborima odgađaju se za početak 2022. godine se radi neizvjesne epidemiološke situacije.

Pazin - Otvoreni grad

Pazin – Otvoreni grad, nova je platforma, odnosno programska aplikacija za transparentu komunikaciju s građanima, koja je nalazi na službenoj web stranici Grada Pazina www.pazin.hr. Pomoću aplikacije iProračun građanima se brzo, točno i ažurno prezentiraju sve relevantne informacije vezane uz proračun – poput uvida u glavne općinske prihode, investicije u školstvo, zdravstvo, kulturu, sport, poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i sl., dok aplikacija mojProračun omogućava sudjelovanje građana u kreiranju proračuna. Na taj način građanima se omogućuje na jednostavan način uvid u proračun i način njegova kreiranja što je još jedan korak prema većoj transparentnosti, izvijestili su iz Grada Pazina. (iPress)