Vijeće Fažane je većinom glasova prihvatilo izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fažana, nakon što je plan pribavio sve potrebne suglasnosti Fonda i Ministarstva graditeljstva, što otvara vrata novom razvojnom zamahu i izgradnji hotela na lokacijama bivših tvornica. Prihvaćene su i izmjene i dopune UPU-a naselja Valbandon.

Na niz pitanja vijećnika odgovarao je načelnik Radomir Korać najavivši tako da će u listopadu biti predstavljeno rješenje Luke Fažana koja će se raditi u suradnji s Lučkom upravom Pula. - Ono što sada znamo je da će biti 200 vezova više, širit će se obala i lukobran za turističke sadržaje, rekao je Korać. Izvijestio je vijećnike kakko dogradnja derutne škole u Fažani nije ušla u proračun Županije niti u projekcije za iduću godinu te predložio tematsku sjednicu Vijeća 'jer naša djeca kao da ne žive u Hrvatskoj već nekim siromašnim krajevima'.

Herculanea zbog neodvoza krupnog otpada prijavljena Fondu za zaštitu okoliša i Inspektoratu

- Projektna dokumentacija za oborinsku odvodnju u Valbandonu će, nadam se, ući u proračun za iduću godinu a za plinifikaciju Općine moramo čekati nastavak rekonstrukcije ceste od pekare od ruba Fažane. Naime, prilikom rekonstrukcije ceste do Šuride položene su i plinske instalacije pa moramo nastaviti i u cijelosti izgraditi mrežu. Nadam se da će to biti kroz nekoliko godina, rekao je Korać naglasivši da to ovisi i o Plinari. 

Pojasnio je i administrativne zavrzlame uz Reciklažno dvorište i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za pristupnu cestu naglasivši kako Herculanea mora skupljati i krupni otpad jer 'to svi mi građani plaćamo u cijeni smeća'. Korać je rekao kako se nada da će do kraja godine pitanje Reciklažnog i otpada biti riješeno.

Direktor Komunalca Danijel Ferić rekao je kako su Herculaneu zbog neodvoza krupnog otpada prijavili Fondu za zaštitu okoliša i Inspektoratu.

Vijećnike je zanimalo i tko stoji iza stranice Fažanska posla koja na društvenim mrežama objavljuje uvrede i ponižava vijećnike i predsjednicu Vijeća. 

Korać je rekao kako ne zna te da nije njegova stvar da to istražuje ali da vjeruje kako su to bolesni ljudi, vjerojatno psihijatrijski slučajevi. - Ne znam zašto blate Fažanu i mještane Fažane, još nisam vidio da se iz naše Općine netko iselio...Dapače, samo dolaze novi ljudi, rekao je Korać. 

Odgovorio je vijećnicima kako će s konzervatorima i inspektorima provjeriti je li u staroj jezgri dozvoljeno montiranje solarnih panela, stolovi su ispred ulaza, moguće se radi i bez papira... - Uložili smo 15 milijuna kuna u staru jezgru i nije u redu da nekretnine nisu u funkciji, naglasio je. 

Tko noću puca po Valbandonu? Korać je odgovorio da ne zna točno ali da vjerojatno sami mještani rastjeruju divlje svinje i brane svoje usjeve.

Pozvana i policija 

Na Vijeću su prihvaćeni Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. te izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu. Većinom glasova usvojene su i  izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. te izmjene i dopune proračuna za ovu godinu. 

Prihvaćena je i odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Fažana te odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje nadzornog odbora Komunalac Fažana do.o.o.

Na početku sjednice Općinskog vijeća Fažane snimatelj, kojeg je navodno angažirao jedan istarski portal, iako više puta zamoljen od predsjednice Vijeća Ade Damjanac da poštuje odluku vijećnika koji ne žele integralne snimke na različitim platformama, odbio je prestati snimati dok se nije pojavio zaštitar. Nakon što mu je tijelom zatvorio 'vidik', a u gužvi je i stativ bio srušen, mladi snimatelj je napustio sjednicu Vijeća.

Prema informaciji PU istarske policiju je pozvao netko od vijećnika ali nisu utvrđeni elementi bilo prekršajnog bilo kaznenog djela. (iPress)